Tilskud til SU

Share

Studerende med nedsat hørelse har mulighed for at søge om et tilskud til SU'en (Statens Uddannelsesstøtte).
Tillægget kaldes for et 'Handicaptillæg' og skal kompensere for den studerendes manglende mulighed for at kunne have et erhvervsarbejde ved siden af studiet.
Størrelsen på tillægget svarer derfor til den indkomst, andre studerende kan have ved siden af SU'en.

For at kunne modtage tillægget, skal man:

  • Modtage SU
  • Gå på en videregående, SU-berettiget uddannelse
  • Kunne dokumentere at man har en varig funktionsnedsættelse

Man kan ikke modtage tillægget, hvis man samtidig modtager en revalideringsydelse fra kommunen.

Læs mere om Handicaptillægget, regler og aktuelle satser på SU-styrelsens hjemmesideher