december 22, 2011

Tilskud til høreapparater under lup

Share

Tilskud til høreapparater under lup

Kritik af tilskud til høreapparater hos private forhandlere tvinger ministre til at kulegrave området.

Regeringen bliver anklaget for at give alt for høj støtte til private forhandlere afhøreapparater. Kritikken kommer både fra oppositionen i Folketinget, men også fra sundhedsøkonomer.

I dag følger der et tilskud med på 6.230,- kr. pr. øre, når man køber et høreapparat hos en privat forhandler. Men ifølge professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Petersen, er det det 50 procent for meget.

”Tilskuddet størrelse har påvirket prisen på både selve høreapparatet og tilpasningen i de private klinikker, og det er klart, at det offentlige er kommet til at betale mere, end man burde,” siger han.

Sammenlagt er der blevet udbetalt 1,7 milliarder kr. i tilskud over de seneste 10 år, og i Dansk Sundhedsinstitut ser direktør Jes Søgaard en parallel til sagen om overbetaling af privathospitaler, der tidligere i år har belastet statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Også i kommunerne, der i dag skal betale tilskuddet, er man meget utilfredse med tilskuddets størrelse.
”Det er en forkert anvendelse af offentlige midler,” siger næstformand i Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin. ”Hvis man skal bruge offentlige tilskudskroner, skal det komme slutbrugeren til gode. Her ender pengene ikke hos borgeren, men hos høreapparatfabrikanten og den private høreklinik eller ørelægen.”

Sundhedsminister Bertel Haarder og socialminister Benedikte Kjær vil nu iværksætte en grundig undersøgelse af de private høreklinikker.
"Vi har konstateret en meget stor vækst i udgifterne på området, og vi har også kunnet konstatere, at de private høreklinikker annoncerer massivt i tv og i aviser for høreapparater. Det tyder på, at der er rigtig mange penge i branchen, og det får mig som sundhedsminister til at overveje, om der kan spares på området", siger Bertel Haarder.

Samtidig skal undersøgelsen se nærmere omkring problematikken med private ørelæger, der henviser til høreapparatbutikker, som de selv er medejere af.

Kilde: Jyllands Posten, 19/10/2010