december 22, 2011

Tilskud til høreapparater dræner kommunekassen

Share

Tilskud til høreapparater dræner kommunekassen

Udgifter til tilskud til høreapparater, der bliver købt privat, er ved at slå bunden ud af kommunernes økonomi. Politikere vil have ordningen set efter i sømmene.

Kommunernes Landsforening (KL) vil have ordningen med offentlige tilskud til privatkøb afhøreapparater ændret. Udgiften er for tung at bære for de trængte kommunekasser.

Ordningen med, at man som privatperson kan få tilskud til at købe et høreapparat ved en privat forhandler har fungeret i ti år – uden at ventelisterne til høreapparatudlevering hos det offentlige er blevet kortere – det var ellers et af de væsentligste argumenter for at oprettet ordningen i sin tid.

Formanden for KLs social- og sundhedsudvalg, Aabenraas borgmester Tove Larsen (S), har flere gang taget problematikken op overfor Socialministeren.
”Det hjælper ikke noget. Der er selvfølgelig meget ideologi med i det fra regeringens side - det her område skal ud til de private. Men vi kan ikke blive ved med at udrede så mange penge. De skal jo tages fra andre områder på vore budgetter,” siger hun.

En af årsagerne til, at der fortsat er lange ventelister på de offentlige klinikker er, at der er mangel på personale. De lokkes af højere lønninger i den private sektor, hvor antallet af klinikker siden 2001 er vokset fra 45 til 145 på landsdækkende plan.

Rådmand i Århus, Dorthe Laustsen (SF) mener, at ordningen er en fiasko, som er med til at udhule de offentlige finanser. Bl.a. fordi en opgørelse fra Århus Kommune viser, at det reelt koster det offentlige 3.500 kroner at udlevere et høreapparat, mens tilskuddet til privatkøb for øjeblikket er over 6.000 kroner.

”Vi ønsker at få lavet tilskudsordningen om. Ikke mindst er differencen urimelig, altså forskellen på hvad vi faktisk kan løse opgaven for i det offentlige og så det tilskud, som vi fra kommunerne giver folk med til de private klinikker,” siger Tove Larsen.

Socialminister Karen Ellemann (V) har dog ikke til sinds at ændre på ordningen foreløbig:
”Jeg glæder mig over, at borgerne kan få udleveret høreapparat på en smidig og fleksibel måde uden om ventelisterne i det offentlige system. Samlet set er der ikke noget, der peger i retning af, at der vil være en besparelse i at udlevere alle høreapparater i offentligt regi frem for i privat«, siger hun.

Opgørelsen fra Århus omfatter alene indkøbsprisen for høreapparaterne, mens udgifterne til høreapparatbehandlingen afholdes af regionerne.
Det tilskud, som kommunerne yder til udlevering af høreapparat i privat regi, omfatter indkøb af høreapparat, høreprøve, tilpasning, service og garanti i en 4-års periode.

Kilde: Politiken, 09/02/2010