december 29, 2011

Teleslynger på regeringens handlingsplan

Share

Onsdag den 5. februar offentliggjorde økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) regeringens handlingsplan for handicapområdet. Planen kommer blandt andet til at betyde forbedringer for personer med høreproblemer. Et af de markante punkter i handlingsplanen er planerne om, at der skal findesteleslyngeanlæg flere steder end i dag.
Regeringen vil arbejde for, at "offentlige forsamlingslokaler i så vid udstrækning som muligt udstyres med teleslyngeanlæg".

I forbindelse med forhandlingerne om DR og TV2s public service-forpligtelser skal der desuden tages hensyn til øget brug af tekstning og/ eller tolkning af dansksprogede udsendelser.

Endelig vil regeringen i løbet af dette år vurdere, omDet Sociale Tolkeprojekt, der hidtil har kørt som forsøg frem til udgangen af 2003, skal fortsætte og gøres permanent.