december 22, 2011

Teksttelefoner udfases

Share

Teksttelefonerne bliver inden for de næste to år afløst af en pc-løsning. I disse dage modtager alle de nuværende brugere et brev fra TDC, hvor deres service bliver opsagt.

Teksttelefonsystemet som man kender det i dag bliver udfaset og erstattet helt af en webbaseret løsning i 2011.

Som afløsning for det nuværende teksttelefonsystem, skal brugerne fra fremover benytte sig af et særligt pc-program, TDC webtekst, som bliver udleveret af TDC Handicapservice. Programmet gør det muligt at kommunikere mellem computere på Internettet, mobiltelefoner, teksttelefoner (indtil de udfases i 2011) og TDCs formidlingscenter, hvor man kan få oversat tekst til tale eller omvendt.

Har man fået bevilget en skrivetelefon som hjælpemiddel, kan både en selv og ens pårørende få programmet udleveret gratis, så man kan kommunikere med hinanden. Allerede nu er det muligt at skifte fra teksttelefonen til den webbaserede løsning.

For at kunne bruge den nye løsning, skal man dog være i besiddelse af en computer og som minimum en bredbåndsforbindelse til Internettet. Det skal man som udgangspunkt selv sørge for at anskaffe sig, hvis man ikke har det i forvejen.

hoerelse.info vil du i den nærmeste fremtid kunne læse mere om teksttelefonens afløser.