Tekster på valget - 6

Share

Dette er sjette indlæg i debatten om tekstning af valget. Læs de fem første indlægher,her,her,her ogher.

Kære Lotte og alle I andre

Det har været en fornøjelse at læse de relevante og velformulerede indlæg i debatten om TV-tekstning af valget i særdeleshed og andre dansksprogede udsendelser i almindelighed. Dog kunne jeg godt have ønsket mig, at alt krudtet var blevet brugt udadtil - i medierne - i stedet for, at vi brokker os internt til hinanden blandt hørehæmmede og døvblevne.

Jeg er helt enig i, at dårlig "live" tekstning er bedre end slet ingen. Det giver trods alt en mulighed for at danne sig et indtryk af, hvad der foregår på skærmen.

Det der med talegenkendelse til næste år tror jeg simpelthen ikke på. Det har man talt om i over 10 år, og det er endnu ikke blevet til noget. Vi bliver holdt hen og trukket rundt i manegen.

LBH skal meget længere frem på banen og ud i medierne. Ældresagens formand var i en periode under valgkampen dagligt på TV og tale de ældres sag i forbindelse med alle valgløfterne. LBH burde også have været "på" hver eneste dag og tale de hørehæmmede og døvblevnes sag!

Venlig hilsen
Ann WoodallHej Lotte og Lonneke

Lotte skriver om, hvorfor jeg taler om kvalitet af tekstning og alligevel kræver mest muligt tekstning.
Det har intet med hinanden at gøre.
Selvfølgelig forventer jeg mest muligt tekstning, og det er bestemt ikke kun et spørgsmål om at vente på talegenkendelse - det er jo kun en af flere muligheder.

De 2 store TV stationer har jo valgt en forskellig måde at tekste nyheder på. TV2 anvender 2 skrivetolke, der forsøger at skrive alt, hvad der bliver sagt under nyhedsudsendelsen. De skal først finde ud af, hvem der skriver hvad og bagefter nå at skrive deres del ind. Resultatet kender vi.
Når jeg så sammenligner med DR kl. 18.30, som ind i mellem er tekstet næsten 100 %, er der helt klart en kvalitetsforskel.

Tv-stationerne har i forvejen tekstet næsten alt, hvad speakeren skal sige. Der bliver vist en 'rulletekst' foran speakeren som læses op samtidig med at speakeren ser ind i kameraet. Hvorfor kan man ikke anvende den tekst?
Eller hvad med at forsinke udsendelse af billede og lyd i f.eks. 8-10 sekunder, således at teksten kan blive skrevet imens! Bør det ikke teknisk kunne lade sig gøre?
Hvad med andre muligheder?

Det kunne være rart, hvis nogle professionelle ville prøve at se på alle de forskellige muligheder og perspektiver for at sikre den bedst mulige tekstning.
Som Lonneke skriver, hvorfor kan de andre steder og ikke i Danmark? Det handler ikke kun talegenkendelse - der bliver også anvendt andre tekniske muligheder.

Med venlig hilsen

Arno Kreutz Nielsen

Kære Ann og Arno,

Jeg er enig med dig, Ann. Som skribent forsøger jeg til stadighed at gå til medierne og fik bl.a. mit åbne brev til DR i Berlingske den 6/2, hvor DR's svar blev bragt to dage senere. Efterfølgende har jeg skrevet en kronik om emnet, som i øjeblikket ligger hos en af de store aviser - men jeg er jo ikke herre over, om den kommer på.
Så endnu engang vil jeg opfordre jer - og ikke mindst LBH som forening - til at sende indlæg, kommentarer og lign. til aviserne.
Du har da også ret, Arno (har tilladt mig at forkorte dit brev en smule). Det er f.eks. andre måder at livetekste på end med skrivetolke. Men problemer er efter min mening, at vi må forsøge at holde tingene ude fra hinanden. Debatten i denne omgang har drejet sig om DR's manglende livetekstning af valget - netop på baggrund af aftalen med kulturministeriet - og ikke den generelle tekstning som sådan.
Uanset hvad der findes af tekniske muligheder rundt om i verden, er talegenkendelse eller lign. programmer desværre ikke klar på dansk, og derfor har det handlet om tekstning med skrivetolke eller ej. Det er afgjort ikke kvalitetsmæssigt optimalt, men det springende punkt er, hvem der beslutter, om vi har glæde af det - og her mener jeg, det er os og ikke DR, der skal træffe afgørelsen.
Har bare nogen af os glæde af det, skal det simpelthen på!

Selvfølgelig skal vi slås videre for en langt mere generel tekstning af nyheder, såvel som andre danske udsendelser. Og her må LBH - og ikke mindst DSI - til stadighed presse på for at få undersøgt, testet og afprøvet de forskellige tekniske muligheder, så public service-stationerne vitterlig lever op til deres seneste aftale om fuld tekstning af direkte nyheder/udsendelser fra årsskiftet 2005/2006.

Mange hilsner
Lotte