Tekster på valget - 5

Share

Dette er femte indlæg i debatten om tekstning af valget. Læs de fire første indlægher,her,her ogher.

Hej Lotte,

I dit svar til Arno forklarer du DR's manglende tekstning ved bl.a. at nævne, at DR vil tekste hvis det er "kvalitativt tilfredsstillende". Det kan - i mine øjne - være en sovepude/røgslør for DR. For mig er det et prioriteringsspørgsmål fra DR's/politikernes side.
Det er mig helt ubegribeligt, at DR skulle være så langt bagud i forhold til bl.a. BBC prime (hvor de tekster en del underholdning på engelsk med begrundelsen at det er godt for seerne at se hvordan man staver - man klager over, at der er så mange som har svært ved at stave) og Sky News, tekst tv. side 888 - begge stationer - hvis nogen skulle få lyst til at se, hvordan det fungerer.

For slet ikke at tale om, at hvis man i USA ser CNN og andre nyhedsstationer, er der livetekstning på nyheder, og der fart på, man skal man holde øjnene åbne bare for at følge med teksten.
Det er en kæmpe forskel! Pyt med stavefejl og halve ord ind imellem, det er bedre end slet ikke at kunne følge med!

"Vejret kan vi jo se" er en begrundelse jeg har hørt...ja, men vi kan se det hele! Hvorfor er der speakere! Hvordan ville telefonnettet kunne klare det, hvis lyden faldt ud, og vi fik vist nyheder, eller for den sags skyld bare vejret, uden lyd?

Dette indlæg er ikke ment som en gang brok. Det er en beskrivelse af, hvordan verden ser ud for mig og mange andre svært hørehæmmede /døvblevne.
Vi bliver nødt til at tage stilling til, hvordan vores (nye) tilværelse skal se ud.
Et af mine valg er at jeg vil blive ved med at være en rimeligt oplyst person, derfor...

Nyhederne skal være TILGÆNGELIGE for alle. Vi betaler licens til både radio og tv. Radioen og dermed musikken, som har været en vægtig del i mit liv, er nu penge ud ad vinduet! Så må den visuelle del af DR bruge vores andel af licensen til et tilskud til livetekstning.
Der er ingen, som skal bestemme, hvordan jeg holder mig orienteret. Jeg/vi skal have de samme valgmuligheder og på samme tidspunkt som hørende, når teknikken findes!

Med venlig hilsen

*L*onneke

Kære Lonneke,

Jeg opfatter ingenlunde dit brev som en gang brok og synes, det er dejligt, du blander dig i debatten! Og selvfølgelig skal nyhederne på public service stationerne være tilgængelige for alle.
Du skriver, at det er helt ubegribeligt, at vi i DK er så langt bagud. Men det er vi altså - og et program til talegenkendelse skal udvikles specielt i forhold til det danske sprog. Vi kan jo netop ikke bruge de programmer, som de engelsksprogede tv-stationer anvender - ligesom vi heller ikke bare kan anvende de tyske og spanske programmer.
Argumenterne for den manglende udvikling har været, at det har været for dyrt og har været kommercielt uinteressant at udvikle et program på et så lille sprogområde. Men nu er udviklingen imidlertid sat i gang, og programmet forventes klar til næste år. Spørgsmålet er så, om der er sat nok ressourcer af til dette? Skal vi presse endnu mere på, end vi gør?

Mens vi venter, kan vi kun få livetekstning via skrivetolke. I mit svar til Arno stiller jeg derfor spørgsmålet: Når vi nu ved, at programmet til talegenkendelse ikke er køreklart endnu, kan vi så brokke os over, at DR ikke livetekster med skrivetolke og samtidig brokke os over, at det er ubrugeligt?
Om denne form for tekstning er kvalitetsmæssigt tilfredsstillende, er tilsyneladende meget forskelligt. Arno mener, at metoden er for ringe, mens andre har givet klart udtryk for, at de har glæde af det. Derfor sendte jeg følgende læserbrev, som blev bragt i Berlingske søndag den 6/2:

Åbent brev til DR og politikere:

I kan nå det endnu

I disse dage sidder utroligt mange danskere og savner tekstning af valgudsendelserne på DR. Sammen med TV2 har I indgået en aftale med Kulturministeriet, hvor der bl.a. står følgende:
" ..Det er på denne baggrund målet, at mindst en nyhedsudsendelse om aftenen på hverdage, så vidt det er praktisk muligt og kan gennemføres på en kvalitativt tilfredsstillende måde, fra udgangen af 2004 skal være fuldt ud tekstet, samt - ved første folketingsvalg efter årsskiftet 2004/2005 - at alle partipræsentationsprogrammer og lignende, partilederrunder og selve valgaftenen er fuldt tekstede (inklusive live-udsendelser)."

TV2 har i disse dage ingen problemer med at livetekste deres valgprogrammer. Både døve og hørehæmmede sidder derfor meget uforstående overfor DR's manglende tekstning. Kan I virkelig leve med, at nogle hundredetusind seere hver aften vælger TV2, alene fordi I ikke lever op til jeres forpligtelser?

I har forsøgt at komme os i møde ved at genudsende programmerne næste dag ved middagstid, men af de godt 800.000 danskere, der har høreproblemer af en eller anden art, er over 50 % i den erhvervsdygtige alder. For alle os, der passer vores arbejde - og i øvrigt bidrager med licenspenge og skattekroner - kan vi selvfølgelig ikke bruge dette tilbud til noget. Desuden er det som med aviser: De er sjældent særlig interessante dagen efter.
Dernæst er den efterfølgende debat hjemme i stuen ofte der, vi alle får snakket og endevendt indholdet af dét, som er blevet diskuteret på skærmen. Her ender vi nemt med at være sat ud af spillet - eller være langsommelige og besværlige, fordi vi først skal ha refereret debattens indhold. Kort sagt, ender midt i alt andet end en levende og ligeværdig udveksling.

Ved Hans Kongelige Højhed Kronprinsens bryllup beviste I, at det er muligt at livetekste en direkte udsendelse via TTV ved hjælp af skrivetolke. Det var til stor glæde for flere hundrede tusind mennesker med høreproblemer, også selvom denne form for tekstning er af mere resumerende art og kommer på skærmen med en mindre forsinkelse.
Men I kan nå det endnu!
Afslutningsdebatten på søndag må siges at være sidste udkald - for ikke at tale om selve valgaftenen. Men "bedre sent end aldrig" er trods alt langt mere brugbart og forståeligt end bare at vende ryggen til.

Det kan i øvrigt undre, at politikerne selv ikke stiller op på denne sag. Som døve eller hørehæmmede skal vi - på lige fod med normalthørende - sætte vores kryds på tirsdag, og ville det ikke være rart, hvis også vi havde 'hørt' essensen af jeres ord og havde et ordentligt og værdigt grundlag til at sætte vores kryds?
Hmm . den politiker, der tør stille sig op og gøre krav på tekstning i DR, har sågar - statistisk set - mulighed for ved et snuptag at hamstre nogle hundredetusind stemmer .
Er der mon én, der tør?!

Jeg sendte dette indlæg på baggrund af de mange, mange henvendelser, som Lottes Sider fik om manglende livetekstning i forb. med valget. Som hørehæmmede eller døvblevne er vi jo ligeså forskellige, som vores hørelse (eller mangel på samme) er det. Og får nogen glæde af den nuværende livetekstning, skal den efter min mening bare på. Det må da være os og ikke DR, der skal vurdere, om tekstningen er til gavn eller ej.
Så lige nu mener jeg spørgsmålet ligger hos os som brugere:
Ønsker vi tekstning via skrivetolke, indtil den nye metode er på plads?

I øvrigt så jeg da gerne, at LBH gav sit besyv med i debatten her på Lottes Sider. LBH har i mange år kæmpet på dette område, så hvad siger I? Hvor langt er man i processen? Kan vi gøre noget for at speede udviklingen af talegenkendelse? Og hvordan er jeres fornemmelse for brugernes udbytte af de nuværende livetekstning?

Mange hilsner
Lotte