Tekster på valget - 4

Share

Dette er fjerde indlæg i debatten om tekstning af valget. Læs de tre første indlægher,her ogher.

Kære Lotte

Jeg er meget enig i de manglende tekster på valgudsendelserne er under al kritik.
TV2 siger at de tekster - ja, det gør de, men hvem kan forstå de tekster? Hvis du ikke kan høre, så har du meget svært ved at forstå sammenhængen mellem billeder og tekster. Kvaliteten er ikke god nok. Jeg har opdaget, hvordan jeg flere gange helt har misforstået nyhederne, fordi der ikke har været sammenhæng mellem billeder og tekst.
Der er mange valgudsendelser, hvor de enkelte partiers repræsentanter udtaler sig, og det kommer der mange sjove situationer ud af, f.eks. når billedet af en person pga. forsinkelsen kommer til at 'udtale sig' med et andet partis meninger. Morsomt, men ikke særlig oplysende. TV2 tekster overhovedet heller ikke på alle regionsudsendelserne, hvor der også kommer udtalelser fra de lokale repræsentanter.
Jeg ser aldrig selv kl.19-nyhederne fra TV2 mere. Det gider jeg ikke, og de gider ikke engang tekste nyhederne om søndagen!!!
Hvor er der tekster på danske udsendelser på TV2 Zulu eller på Charlie (specielt Charlie skulle jo være for de voksne - der måske har begyndende høreproblemer)?
DR tekster mere og mere af nyhederne kl. 18.30, men deres tilbud om genudsendelse af valgudsendelserne midt på dagen er under al kritik.
Så de 2 danske public service kanaler er lige gode om den manglede respekt for ligebehandling af handicappede, og ingen af dem lever fuldt ud op til deres forpligtelser.

Med venlig hilsen

Arno Kreutz Nielsen

Kære Arno,

Ja, du har da ret i, at man skal være yderst koncentreret og vågen, hvis livetekstning skal give et fornuftigt udbytte. Omvendt er det dog mit indtryk, at det alligevel kan være til gavn for mennesker, som hører meget dårligt. Problemet er jo også, at ikke alt er lige egnet til livetekstning. I en debat går snakken hurtigt - og med politikernes vanlige tæft for lange sætninger, hvor alt skal nås at siges på en gang, skal der virkelig sidde en ekstrem hurtig skrivetolk for at få mening i galskaben!

Efter min opfattelse åbner al debatten om livetekstning op for nogle andre - og måske ligeså interessante - problemstillinger og debatemner:

Først og fremmest er der din kritik af kvaliteten. I den omtalte aftale med DR og TV2 er målet livetekstning ved årsskiftet - men vel at mærke hvis det, som der står: ".kan gennemføres på en kvalitativt tilfredsstillende måde .".
Så spørgsmålet er, om DR i virkeligheden undlader, fordi det netop ikke kan leveres med tilfredsstillende kvalitet?
Jeg synes personligt, det måske er lige er en kende for hårde ord, når du - ligesom en del andre har gjort - kalder det "manglende respekt for ligebehandling af handicappede". Er det ikke ligeså meget mangel på respekt, hvis vi brokker os over manglende livetekstning på DR, og i samme åndedrag brokker os over kvaliteten, hvis de gør det - vel vidende, at det lige nu ikke er teknisk muligt at gøre det bedre?

Det skal på ingen måde være nogen undskyldning for DR og TV2 til at løbe fra deres forpligtelser, men det åbner bl.a. op for diskussionen om, hvordan vi hver især selv kan sørge for at få den nyhedsinformation, vi ønsker. Med et hav af aviser og nettets mange muligheder for at læse med, har vi som hørehæmmede i hvert fald pænt mange muligheder for at få det meste med. Mange mennesker med normal hørelse (og sikkert også hørehæmmede) er i øvrigt godt og grundigt trætte af tv og tænder sjældent for fjernsynet. Så man kunne jo også bare sige:
Fred være med det - sluk tv'et!

Det er selvfølgelig ikke en brugbar løsning, hvis man nu gerne vil se tv. Og med en handicappolitik, der så vidt det er muligt skal sikre lige vilkår for alle, må vi skele til 'så vidt muligt' og holde tungen lige i munden. Vi ved jo, at de tekniske muligheder for talegenkendelse er under udvikling. Så spørgsmålet er nærmere, om der bliver brugt nok ressourcer på dette?
Og om vi som brugere måske i højere grad skulle lægge pres på de ansvarlige i denne forbindelse?
Dernæst er de danske skrivetolke efter flere døvblevnes opfattelse ikke nær så dygtige som f.eks. de svenske. Så ang. de nuværende muligheder med skrivetolke kunne man - måske med rette - spørge, om uddannelsen af tolke er god nok? Og hvordan skal skrivetolkene i øvrigt få den træning, der skal til for at skrivetolke en aktiv debat, hvis det kun sker en gang om året??

Så er der den generelle diskussion om nyhedsformidling og den måde, som tv mere og mere anvender ud fra devisen: Jo mere live, des bedre!
Reality og atter reality - gerne med forvirrende kameraføring, lytteren i fokus i stedet for den talende, et interview på en støjende gade, et knasende telefon-interview, en debat med hujende mennesker i baggrunden osv. osv. Og ind imellem sågar med musik-overgange for at sætte ekstra skub i underholdningsværdien .

Til søndagen afslutningsdebat må jeg derfor rose DR, lige netop for deres ganske udmærkede kameraføring. Uden andre hjælpemidler end mine HA var det muligt for mig (trods min ringe hørelse) at følge denne debat - godt placeret midt foran mit B&O, tæt på uden specielt høj volumen. Dette lykkedes ikke mindst, fordi kameraet i 95 % af tiden fulgte den talende i brystbillede. Med andre ord, rigtig gode betingelser for mundaflæsning!
Så efter min mening ville det hjælpe gevaldigt, hvis nyhedsformidlingen kunne blive fritaget for disse evindelige 'reality-tendenser', og man koncentrerede sig om det væsentlige: At levere en sober, direkte formidling af nyheder (hvor båndede inslag til enhver tid er tekstede). Og når der i tv-avisen f.eks. er gæster i studiet - eller i til eksempel i profilen - ville det hjælpe gevaldigt, hvis kameraet i højere grad fulgte den talende.

Ja, hvad synes I?

Mange hilsner
Lotte