Tekniske hjælpemidler

Share

Udover høreapparater findes der en lang række tekniske hjælpemidler, som kan lette hverdagen for mennesker med høreproblemer. En stor del af disse hjælpemidler udleveres gratis fra det offentlige, men der skal dog ansøges i hvert enkelt tilfælde.
Klik her for at læse om procedurer og regler for bevilling af hjælpemidler.

Teleslynge er nok den mest almindelige form for hjælpemiddel i forbindelse med høreapparater. Et teleslyngeanlæg består af en mikrofon, en forstærker og en ledning (en antenne), der er lagt ud i et lokale. Indenfor ledningens område dannes et 'kraftfelt', der trådløst sender lyden fra mikrofonen til høreapparatet. På denne måde elimineres afstanden til lydkilden, og lyden modtages direkte.

Nye moderne hjælpemidler og kommunikations-systemer er i disse år i rivende udvikling - f.eks. FM-systemet, som er en slags 'personlig' og mere moderne form for teleslynge, hvor lyden fra en mikrofon sendes trådløst til modtagerens høreapparat via en FM-frekvens. Ligeledes findes der efterhånden mange løsninger, hvis det kniber med at høre signallyde (dørklokken, telefonen etc.)

Derudover findes der forskellige typer specielle telefoner, dørklokker, vækkeure, alarmsystemer og andet, der kan afhjælpe en høreapparatbruger i det daglige og/eller på arbejdspladsen. Disse forskellige funktioner kan hos nogle fabrikanter være samlet og fungere i ét, f.eks. via en fjernstyring eller et armbåndsur.

Derudover er tekstning på tv er en stor hjælp for mange mennesker med høreproblemer.
Har man brug for undertekster på danske tv-udsendelser, kan man finde dem på tekst-tv (DR side 399 og TV2 side 333).
DR's tekst-tv har også faste sider med information til døvblevne, døve og hørehæmmede (DR side 780).