Tegnstøttet Kommunikation

Share

Tegnstøttet Kommunikation (TSK) betegner den kommunikationsform, der indeholder en blanding af mund-håndsystem (MHS), håndalfabet (HA), tegn fra tegnsprog og talt dansk med eller uden stemme.

TSK er ikke et selvstændigt sprog, men en dansk sprogkode, der følger det danske sprogs grammatik. (I modsætning til tegnsprog, der har sin egen grammatiske opbygning). Tegnene fra tegnsprog bliver anvendt i bøjede former.

Udover de danske mundbevægelser og tegnene, spiller mimik og kropssprog en væsentlig rolle, og TSK fungerer som en betydelig udvidet støtte for mundaflæsning.

Tegnstøttet Kommunikation bruges i stigende grad af især voksne døvblevne som kommunikations- og tolkeform.

Eksempler på naturlige tegn. Fra venstre 'høvle', spille violin', ryge en cigaret', 'løfte en kasse', 'røre i en skål/lave mad', 'lyn'.