december 22, 2011

Tegnsprogsuddannelse lukker

Share

Fra første september vil det ikke længere være muligt at uddanne sig til tegnsprogstolk i Jylland. Uddannelsen samles i København.

Tegnsprogstolke sørger for at døve og tegnsprogsbrugere med storehøretab kan kommunikere med normalthørende.

Indtil nu har UCC, der varetager uddannelsen, uddannet tegnsprogstolke i Århus og København – men nu har UCC valgt at nedlægge uddannelsen i Jylland på grund af for få studerende og samle det hele i København.

” Det er selvfølgelig dybt beklageligt for de i alt 33 studerende, der i dag følger uddannelsen i Århus, at vi er nødt til at lukke uddannelsesstedet. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vejlede og hjælpe dem i overgangsperioden, og alle vil få tilbudt at fortsætte deres uddannelse i København,” siger UCCs rektor, Laust Joen Jakobsen.

En lukning af uddannelsen i Århus skal forelægges for Undervisningsministeren. Inden det sker, skal UCCs bestyrelse behandle sagen en gang til den 29. januar.