december 27, 2011

Tegnsprog på skemaet i New Zealand

Share

Tegnsprog på skemaet i New Zealand

Som et af de første lande i verden sætter New Zealand tegnsprog på skemaet i landets folkeskoler.

New Zealands undervisningsminister Steve Maharey kalder det for en milepæl, der er med til at fremme tilgængeligheden til tegnsprog for både døve og hørende.

Tegnsprog bliver tilbudt i folkeskolen på lige fod med andre sprog, og Handicapminister Ruth Dyson ser den nye læseplan som ”et stort skridt mod en officiel anerkendelse af New Zealandsk tegnsprog – noget som Danske Døves Landsforbund har kæmpet for i Danmark i årevis.

I New Zealand er den nye læseplan udviklet i samarbejde med døvesamfundet gennem de seneste fire år. I planen bliver der udstukket retningslinjer for undervisning, undervisningsmateriale og forventninger til, hvor meget eleverne skal lære.

Kilde: www.deaf.dk