Tegnsprog

Share

Tegnsprog er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik, ordstilling osv., og adskiller sig fra dansk på så godt som alle måder.
Døve og døvblinde med tegnsprog som modersmål, har derfor lært dansk som fremmedsprog.

Tolkning sker fra det talte sprog til tegnsprog - og fra tegnsprog til det talte sprog.
Tolken sidder eller står fuldt synlig foran tolkebrugerne.

Selv om mange gestus og udtryk er universelt forståelige over lande- og kulturgrænser, findes der ikke et universelt tegnsprog, som alle forstår. Der findes mere end 100 tegnsprog og dialekter i verden.