december 23, 2011

Teenagere med mere end høretab rammes hårdt

Share

Teenagere, der har et høretab samtidig med andre funktionsnedsættelser, har ofte svært ved at klare sig socialt og mentalt. Det viser en svensk undersøgelse. Forebyggelse er den bedste løsning, siger forskere.

Syv ud af ti pjækker fra skolen. Halvdelen er deprimerede. Fire ud af ti drikker for meget og lige så mange tager stoffer.
De nedslående tal stammer fra en svensk undersøgelse fra Örebro af teenageres trivsel.
Den viste, at gruppen af unge, der både harhøreproblemer og andre funktionsnedsættelser som for eksempel dårligt syn, bevægelsesproblemer, ordblindhed osv. samlet set har store mentale og sociale vanskeligheder.

Unge med høreproblemer og flere andre funktionsnedsættelser var den gruppe i undersøgelsen, der havde den højeste risiko for at være mentalt ustabile, for at være rygere, for at ende i alkohol- og stofmisbrug og for at have problemer i skolen.

Gruppen af unge med høreproblemer og kun én yderligere funktionsnedsættelse havde også problemer i skolen, men ikke højere risiko for at ende i misbrug end gennemsnittet af normalthørende.

Undersøgelsen viste, at unge med høreproblemer og flere funktionsnedsættelser er specielt udsat for at ende i stofmisbrug. Derfor anbefaler forskerne bag undersøgelsen at netop denne gruppe har behov for en særlig forebyggelsesindsats. Anbefalingen skal også ses i lyset af, at mennesker med høreproblemer ifølge statistikkerne har højere risiko for at få helbredsproblemer senere i livet end gennemsnittet af befolkningen.

Kilde: www.hear-it.org