Tabt privat høreapparat erstattes af kommunen

Share

Taber man et høreapparat, der er købt privat, har man ret til at få et andet apparat gennem det offentlige. Det viser en afgørelse fra Det Sociale Nævn, der er kommet hoerelse.info i hænde.

Sagen drejer sig om en mand i Region Syddanmark, der bruger høreapparater på begge ører. Apparaterne er købt med tilskud hos en privat høreapparatforhandler.

Da manden mistede det ene apparat, søgte han om at få et nyt gennem en offentlig høreklinik.

I første omgang afslog kommunen mandens forespørgsel under henvisning til, at man kun kan få tilskud til nye høreapparater hvert fjerde år - medmindrehørelsen bliver væsentligt forringet.
Men da manden ankede afslaget til Det Sociale Nævn, fik han medhold i, at kommunen skulle betale for et nyt apparat.

Ifølge Servicelovens § 112 (som offentlig høreapparatbehandling falder ind under) har man nemlig ret til nye hjælpemidler efter behov.

Da manden havde tabt sit ene høreapparat, var der i sagens natur opstået et behov, og derfor fastslår nævnet, at kommunen skal betale et nyt høreapparat.

Kommunen har ikke anket nævnets afgørelse.