december 29, 2011

Svenskere vil gøre livet lettere for hørehandicappede

Share

Den svenske pendant til Landsforeningen for Bedre Hørelse, HRF (Hörselsskadedes Riksforbund), starter nu en kampagne for hurtigere og mere professionel indsats til hjælp for personer med hørehandicap.

Det sker efter offentliggørelsen af en statistik, der viser at antallet af svenskere, der modtager invalidepension er dobbelt så højt hos hørehandicappede som hos normalthørende. Hver tiende med høreproblemer får social pension, mens det samme kun gør sig gældende for hver femte normalthørende svensker.

I følge det svenske center for statistik, anser 5,3% af befolkningen deres livskvalitet som dårlig, mens hele 10,4% af de hørehandicappede er direkte utilfredse med livet.

HRF mener, at svenskere med hørenedsættelser er ofre for manglende opbakning, der har givet dem problemer i barndommen, i skolen og på arbejdspladserne. Der mangler forståelse for deres problemer i den brede befolkning, og det resulterer i, at de ofte lever et hårdt og ensomt liv.

For at bryde den onde cirkel, beder HRF nu regeringen om hjælp til at forbedre forholdene for de hørehandicappede. Foreningen forventer, at op mod 12% af den svenske befolkning vil kunne få forbedret helbred og livskvalitet. Samtidig vil staten kunne spare millioner på pensionsområdet.

Kilde: www.hear-it.org