december 22, 2011

Svejser får erstatning for høretab

Share

Svejser får erstatning for høretab

Britisk arbejder fra stålindustrien får erstatning for høreskade på grund af støjende arbejde.

En 50-årig britisk svejser i stålindustrien har fået tilkendt en erstatning på £12.000 (godt 100.000,- kroner, red.) for høreproblemer som følge af støjende arbejde.

Manden arbejdede i flere år som svejser i særdeles støjende omgivelser – uden at arbejdsgiveren på noget tidspunkt sørgede for, at han fik stillet høreværn eller anden ørebeskyttelse til rådighed.

Han lider nu af tinnitus har en høreskade, der har nedsat hørelsen med ca. 50 procent og bruger høreapparater på begge ører.

Det er en skærpende omstændighed, at arbejdsgiveren – et lokalt konstruktionsselskab – ikke sørgede for at stille høreværn til rådighed for de ansatte til trods for de ekstremt støjende arbejdsforhold.

Kilde: injuriesdirect.com, 4/11/2010