september 05, 2018

Svært at leve med lette høretab

Share

Et let høretab er ikke svært at skjule. Man taler som alle andre og virker måske som om, man får det hele med. Men hvis mange snakker samtidig eller baggrundsstøjen er høj, kan selv et let høretab skabe problemer. Så store problemer, at det, ifølge ny norsk forskning, kan være mere psykisk belastende at leve med et let end et alvorligt høretab.

Svært at leve med lette høretab

De tre norskere forskere, som præsenterer den opsigtsvækkende konklusion i avisen Aftenposten, bygger deres projekt på tre uafhængige studier, som ser på trivslen blandt mennesker med høretab i tre aldersgrupper: Små børn, ældre børn og voksne.

I det ene studie, har Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) testet 35 4-årige børnehavebørn. Undersøgelsen viste, at både børn med normal hørelse og børn med mere alvorlige høretab, klarede sig bedre end børn med ensidige, lette høretab i forhold til sociale færdigheder, selvkontrol og konflikthåndtering.

Et andet studie fra NTNU, som fokuserer på lidt ældre skolebørn, viser ligeledes, at børn med lette høretab er mere pressede end børn med svære høretab i forhold til flere parametre. Børnene med lette høretab følte sig blandt andet mindre trygge og var mere negativt indstillede til skolen.

Det tredje studie, som er lavet på Universitetet i Oslo, sammenlignede voksne med høretab med voksne døve i forhold til social isolation. Her viste resultaterne, at risikoen for, at man isolerer sig, er størst hos personer med høretab.

Det samlede billede er, ifølge forskerne, klart. Et let høretab kan – netop fordi det er let og derfor usynligt for udenforstående - påvirke trivslen negativt hos mennesker i alle aldre.