december 27, 2011

Svært at fastholde arbejde med høreproblemer

Share

Svært at fastholde arbejde med høreproblemer

Hvis man har problemer med hørelsen, er der langt højere risiko for, at man står udenfor arbejdsmarkedet og lever af offentlige overførsler. Mænd med store høretab har næsten tre gange så stor risiko for arbejdsløshed som gennemsnittet. Det viser de første tal fra en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet med fokus på høretab og arbejdsmarked.

Instituttet anslår, at omkring 670.000 danskere over 18 år har høreproblemer. Alene blandt de erhvervsaktive har 11 procent nedsat hørelse. Selvom mange klarer sig godt på arbejdsmarkedet, viser første del af undersøgelsen, der netop er blevet offentliggjort. Tallene bygger på data fra 2400 tilfældigt udvalgte danskere mellem 50 og 64 år.

Hvor kvinder med høreproblemer ofte vælger at gå på efterløn, betyder nedsat hørelse for mange mænd, at de vælger at lade sig pensionere. Sandsynligheden for som mand at være på førtidspension stiger i takt med høretabets størrelse. Det betyder, at en mand i 60-årsalderen med et svært høretab har 30 procent større sandsynlighed for at være på førtidspension end en mand uden høretab. Et moderat høretab øgr sandsynligheden med 10 procent.

Grunden til at mænd lader sig førtidspensionere mens kvinder oftere vælger efterløn er, at mænd ofte får høretab i en tidligere alder end kvinder, og derfor ikke har mulighed for at benytte sig om reglerne for efterløn.

Undersøgelsen viser også, at det ikke kun er et høretabs målbare størrelse der har betydning for at man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Lige så afgørende er den enkeltes subjektive opfattelse af høretabet og dets betydning. Ifølge undersøgelsen er der forskel på, hvordan mænd og kvinder oplever, erkender og bearbejder deres høreproblemer.

  • Du kan læse hele arbejdspapiret for undersøgelsen på Socialforskningsinstituttets hjemmesidewww.sfi.dk.