december 27, 2011

Sukkersyge kan give høretab

Share

Nedsat hørelse er kommet med på listen over følgevirkninger af sukkersyge. Flere undersøgelser peger på at diabetikere har forhøjet risiko for hørenedsættelse. Sammenhængen mellem sukkersyge og høretab er dog stadig uklar.

En undersøgelse blandt knap 700 amerikanere mellem 28 og 85 år viste, at sukkersygepatienter under 60 år oftere lider af høretab end deres jævnaldrende.
Forskerne er usikre på den præcise årsag til den forringede hørelse, men formoder at det kan skyldes ødelæggelser i de små blodårer i øret eller de nervebaner, der forbinder øret og hjernen.

En ældre undersøgelse blandt 66.000 indbyggere i staten Maryland afslørede, at 13 procent af diabetikerne havde etsensorineuralt høretab mod kun 10 procent af ikke-diabetikerne.

En indisk undersøgelse fandt, at der var endnu større risiko for høretab hos sukkersygepatienter. Blandt de 1344 deltagere i undersøgelsen viste det sig, at hver fjerde med type 2 diabetes over 50 år brugtehøreapparat sammenlignet med kun én ud af 14 i samme aldersgruppe blandt ikke-diabetikerne.
Den største forskel var blandt de 50-60årige. I denne aldersgruppe viste undersøgelsen at risikoen for høretab blandt diabetikere var seks gange så stor.

Kilde: www.hear-it.org