december 29, 2011

Strålebehandling ødelægger hørelsen

Share

Kræftpatienter, der modtager strålebehandling mod svulster i eller omkring øret, har meget høj risiko for at miste hørelsen. Alligevel er undersøgelser af strålerelaterede høreskader et næsten ubeskrevet kapitel.

Op mod 40% af patienter, der får strålebehandling, får akutte høreproblemer på grund af bestrålingen af høreorganet; og omkring en tredjedel af patienterne udvikler sensorineuralt høretab. Det konkluderer en ny rapport skrevet af italienske kræftforskere ved et hospital i Milano.

Høretabene opstår både akut og forsinket og kan påvirke høreorganet flere steder, så der kan også opstå konduktive og blandede høretab.

Forskerne konkluderer, at antallet af behandlinger og kræftsvulstens placering er de to vigtigste faktorer i forbindelse med høretab. Derfor anbefaler de, at høreorganet udsættes for så få strålebehandlinger som muligt.

Med en ny type stråleterapi er det muligt, med større præcision at undgå at bestråle organer, der ikke er angrebet af kræft.

Kilde: www.hear-it.org