december 07, 2011

Store vindmøller støjer mest

Share

Store vindmøller støjer mest

Det er de største vindmøller, der skaber mest lavfrekvent støj. Det fastslår danske forskere i videnskabelig artikel - samtidig med at debatten om støjende vindmøller er på sit højeste.

Det er forskerne Christian Sejer Pedersen og Henrik Møller fra Aalborg Universitet, der endnu en gang fastslår, at den lavfrekventestøj bliver kraftigere, jo større vindmøllerne er.

“Støjen fra de store vindmøller er så kraftig, at den under de rigtige forhold sagtens kan mærkes i en dagligstue i nærheden. Det stemmer overens med, hvad naboer til store vindmøller ofte fortæller, og nu har resultaterne gennemgået streng peer-review, og opdaterede analyser på nyopførte vindmøller bekræfter dem. Det er hævet over enhver tvivl, at naboer kan blive forstyrret af lavfrekvent støj fra store vindmøller,” siger Henrik Møller, der er professor i akustik.

Forskerne har malt støjen på vindmøller med en effekt på 2,3 – 3,6 MegaWatt, som er nogle af de største møller, vi kender herhjemme. Møllerne er op til 150 meter høje og har 100 meter lange vinger

Verden over arbejder vindmølleproducenter dog på at udvikle endnu større møller – med en effekt på op til 10 MegaWatt.

”Man må forvente, at problemerne med lavfrekvent støj bliver større med større møller,” siger Henrik Møller.

Sammen med Christian Sejer Pedersen har han undersøgt 48 vindmøller. De to forskere konkluderer, at den nuværende støjgrænse på 44 dB - målt udenfor - kan betyde lavfrekvent støj inde i de huse, der ligger ved siden af møllerne, på et niveau, der ligger langt over det tilladte.

Lavfrekvent støj er støj, der ligger fra 20 – 200 Hz. Den kan høres af alle.
Vindmøller afgiver også infralyd. Det er lyd i et register, der er dybere end 20 Hz. De fleste forskere mener dog, at den lyd er for svag til at genere mennesker.

Miljøstyrelsen har indbudt de to forskere med henblik på at være med til at udarbejde nye grænseværdier for vindmøllestøj.

Kilde: videnskab.dk, 20/06/2011