december 22, 2011

Store problemer med støj i børnehaver

Share

Store problemer med støj i børnehaver

Omfattende undersøgelse fra New Zealand dokumenterer voldsomme støjproblemer for børn og voksne i landets børnehaver.

Forskeren Stuart McLaren fra Massey University i Wellington står bag undersøgelsen, hvor han blandt andet har målt lydniveauet i 32 børnehaver.

Han fandt, at 75 procent af børnene og halvdelen af de voksne ansatte blev udsat for skadelig støjpåvirkning. Lydniveauet i børnehaverne var lige så højt som på en fabrik, og det giver en høj risiko for at pådrage sig høreskader.

Ved at foretage lydmålinger i lokalerne og få børn og voksne til at gå rundt med kropsbårne lydmålere, kunne McLaren konstatere et gennemsnitligt lydniveau på 85 dB i løbet af en dag. Ved et sådant lydniveau, skal ansatte i industrien bruge høreværn.

Flere gange målte McLaren peaks på helt op til 140 dB.

McLaren anbefaler, at børnehaverne benytter sig af støjmålere i dagligdagen, så de hurtigt kan skride ind, hvis støjen bliver for voldsom.

Undersøgelsen er foretaget i løbet af de seneste fem år, og børnehaverne blev opfordret til at opsætte støjdæmpende materialer, skrue ned for musik, skille sig af med det mest larmende legetøj og justere adfærdsmønstrene.

McLaren opfordrer politikerne til at indføre en lov, der tvinger vuggestuer og børnehaver til at tage rimelige skridt til at nedbringe støj, der har en negativ påvirkning på kommunikationen og er årsag til ubehag eller er til direkte skade for børnene.

Kilde: www.stuff.co.nz, 22/09/2009