december 22, 2011

Store ører hører bedst

Share

Jo større ører, desto bedre hører man. Aldersbetinget høretab hos mænd bliver delvist kompenceret af voksende ører.

Jo størreører man har, desto merelyd kommer der ind. Og eftersom ørerne vokser hele livet, kan store ører være med til at kompensere foraldersbetinget hørenedsættelse, som rammer næsten alle.

Med et stort øre opfanger man lyd fra et større areal. Det betyder, at der er noglefrekvenser, der bliver forstærket mere end de ellers ville blive.

”Det svarer til, at man sætter en tragt op ved øret, eller at man holder hånden bag ved øret for at lytte bedre efter,” siger lektor Flemming Christensen fra Aalborg Universitet. Han står bag et nyt forskningsprojekt, der bl.a. ser nærmere på ørets størrelse.

Pudsigt nok er det dog kun mænd, der opnår forstærkningen. Selv om både mande- og kvindeører fortsætter med at vokse livet igennem, er det kun mændene, der opnår den høremæssige gevinst.

”Proportionalt set i forhold til deres højde vokser kvindernes ører lige så meget som mændenes. Men det er andre dele af øret, og det er en anden måde, de vokser på. Der er noget, der tyder på, at kvinders vækst for ørerne stopper ved puberteten og så går i gang igen efter klimakteriet,” siger Flemming Christensen.

Fra vi er omkring 18-20 år til vi bliver mellem 70-80, vokser vores ører med ca. en centimeter.

Kilde: www.dr.dk, 04/05/2010