december 27, 2011

Stor forskel på høreomsorg

Share

De udgifter, samfundet bruger på høreapparater til borgerne, er meget forskellige fra det ene nordeuropæiske land til det andet. Det viser en ny undersøgelse, der har sammenlignet de statslige udgifter til høreapparatudlevering i Danmark, Finland og Storbritannien.

Forskellene i de statslige udgifter er voldsomme. I Danmark svarer udgifterne til, at hver indbygger - ung som gammel - betaler knap 55,- kr. om året til høreforsorgen. Det er tre gange så meget som i Finland og hele fire gange så meget som i Storbritannien.

En af grundene til den store forskel på udgifter skyldes, at man i Danmark ofte tilpasser to høreapparater til patienterne (et til hvert øre). 70 procent af alle, der får tilpasset høreapparat gennem det offentlige i Danmark får to høreapparater. I Storbritannien og Finland får kun 18 og 5 procent af høreapparatbrugerne tilpasset to apparater.

Den britiske sundhedssektor er ligeledes meget tilbageholdende med at udlevere nye, digitale apparater. Kun godt ét ud af hundrede apparater i det engelske sundhedsvæsen (NHS) er digitalt mod 17 procent af de finske og mere end halvdelen af de danske.

Når Danmark ligger i front med udgifterne, hænger det også sammen med, hvor stor en del af befolkningen, der får et nyt høreapparat om året. Det gør 11 ud af 1000 danskere mod kun 6 briter og 3 finner.

Sidst, men ikke mindst, får danskere i gennemsnit tilpasset høreapparater ved et høretab på 31.2dB i det gode øre. I Storbritannien er det gennemsnitlige høre tab på 40 dB, mens finnerne først får tilpasset offentlige høreapparater, når høretabet på det gode øre er helt oppe på 44,6 dB.

Kilde: www.hear-it.org