december 27, 2011

Stor EU-kampagne mod støj

Share

Stor EU-kampagne mod støj

På den internationale støjdag - onsdag den 20 april - indleder EU-landene en fælles kampagne mod støj på arbejdspladserne.
Kampagnen vil løbe over det næste halve år og kulminere med den europæiske støjuge, som er i uge 43 (24. - 28. oktober).
Kampagnen bærer overskriften Stop that noise! - Stop den larm! og er sat i værk af det europæiske agentur for sikkerhed og sundhed på arbejdsmarkedet.

Det drejer sig om en informationskampagne, som retter sig mod arbejdspladser, sundhedscentre, hospitaler, fagforeninger, virksomheder, arbejdsgivere, sikkerhedsrepræsentanter m.fl., som alle bliver opfordret til at organisere aktiviteter og deltage i kapløbet om at opnå en "Good practice pris" - en pris, der hædrer gode og inspirerende tiltag for at forhindre støjskader på arbejdspladsen. Prisen bliver uddelt i hele EU.
Aktiviteterne kan blandt andet være at få foretaget støjmålinger og risikoundersøgelser på arbejdspladsen, vedtage en støjpolitik i virksomheden, sørge for at der bliver uddelt informationsmateriale og meget andet.

Næsten hver fjerde af EU's samlede arbejdsstyrke - 60 millioner mennesker - arbejder mindst halvdelen af deres arbejdsdag under så støjende forhold, at de er nødt til at råbe for at kunne blive hørt

Fra 15. februar næste år, skal EU's støjdirektiv, som fastsætter støjgrænsen på arbejdsmarkedet til maksimalt 87dB udenhøreværn være implementeret i hele EU.

  • Læs mere om kampagnenher.