december 22, 2011

Støjskader kan kureres med en sprøjte

Share

En støjskade kan helbredes, hvis man påbegynder en medicinsk behandling umiddelbart efter skaden er opstået. Det viser nye forsøg fra New Zealand.

Forskere fra New Zealand har haft succes med at lave forsøg, hvor rotter genvandthørelsen efter at være blevet pådraget enstøjskade idet indre øre.

Rotterne blev udsat for skadelig støj i mellem 2 til 24 timer. Herefter fik de målthøretabet ved enhjernestammeaudiometri.

Derefter fik rotterne indsprøjtninger med stoffet ADAC (AdenosineAmine Congener), som påvirker nervereceptorerne. Sideløbende med behandlingerne blev rotternes hørelse tjekket igen.

Nogle af rotterne fik en enkelt indsprøjtning med ADAC seks timer efter støjbelastningen, andre måtte vente 24 timer mens andre igen blev behandlet løbende over fem dage med regelmæssige indsprøjtninger.

Resultatet viste, at en hurtig og gentagen behandling med stoffet fik de ødelagte hårceller i det indre øre til at gendanne sig i stedet for at dø – og at hørelsen derfor kunne gendannes.

Kilde: www.ing.dk, 11/07/2010