december 23, 2011

Støjsimulator til byplanlæggere

Share

Et nyt, nordisk forskningsprojekt skal lave en støjsimulator, så arkitekter og byplanlæggere kan høre, hvordan nybyggeri kommer til at lyde.

Det er blandt andet Universitetet i Stockholm, det britiske Transport Research Laboratory og det danske konsulentfirma Rambøll, der sammen er ved at udvikle et avanceret computerprogram. Programmet skal gøre det muligt at planlægge så godt som muligt, når der for eksempel skal bygges nyt i nærheden af en jernbane eller en motorvej – eller hvis der skal sættes støjværn op.
Ideen med det nye program er, at der også skal tages højde for andre lyde som fuglesang og lyden af legende børn, så man får et mere nuanceret billede af, hvordan der kommer til at lyde.

Programmet bliver bygget op med lydoptagelser fra bl.a. boligkomplekser, karreer og villakvarterer, som kan kombineres med lyden af forskellige typer trafikstøj, fuglesang og børneleg. I programmets visuelle brugerflade kan man så regulere på de forskellige typer lyd, alt efter hvordan man placerer og tegner sine bygninger og hvilke materialer man har tænkt sig at opføre dem i.

”Det bliver muligt direkte ved computerskærmen at høre, hvordan støjniveauet ændres, hvis der foretages en ændring i den visuelle del. Det kan være effekten af, at en støjskærm gøres lidt højere, så falder lydniveauet med nogledecibel, og det kan betyde, at man bedre kan høre fuglesang i baggrunden,” siger Allan Jensen, der er afdelingsleder for Akustik og Støj hos Rambøll.

Han peger på, at man også vil kunne bruge programmet til at designe bedre lydmiljøer ved at plante træer, der tiltrækker syngende fugle eller designe nybyggeri, hvor de rum, der bruges mest, ligger længst væk fra støjkilder.

”Lyden af fugle eller legende børn kan være med til at ændre oplevelsen afstøj fra en trafikeret vej i nærheden. Det bryder lydens ensformighed op, og det kan føre til an mere positiv opfattelse af støjniveauet i området,” siger han.

Projektet er netop blevet søsat og forventes afsluttet i 2010.

Kilde: Politiken PS, 14/09/08