december 27, 2011

Støjproblemer i åbne kontorlandskaber

Share

Støjproblemer i åbne kontorlandskaber

Næsten hver anden medarbejder, der flytter fra et cellekontor til et åbent kontorlandskab, klager over støjproblemer. Derfor er det nødvendigt med en lydpolitik, hvis medarbejderne skal præstere et ordentligt stykke arbejde.

”Når man spørger mennesker, der er flyttet fra mindre kontorer til større, åbne kontorer, hvad der generer dem mest i dagligdagen, så svarer de larm. Tre ud af de fem mest nævnte svar handler om støj, ” siger Bjørn Berthelsen, der er ekspert i akustiske løsninger.

Især lyden af andres samtale kan være belastende, fordi hjernen ikke kan filtrere alt fra, men hele tiden skal forholde sig til om det, der bliver sagt, er væsentlig information eller bare baggrundsstøj.

Derfor efterlyser Bjørn Berthelsen at flere virksomheder får en lydpolitik og sørger for ordentlig akustik i de åbne kontorlandskaber. Her er hverken gulvtæpper eller skillevægge nok, mener han. Loftet er den største bare flade, så den skal beklædes med særligt dæmpende materiale for at mindske efterklangstiden - lydens ekko.

Målet er ikke at få et helt ’lyddødt’ lokale, men at opnå en akustisk komfort, hvor kun uønsket lyd bliver dæmpet.

Kilde: Erhvervsbladet 30/06/2005