december 29, 2011

Støjmåling på internettet

Share

Støjmåling på internettet

I løbet af få år vil danskere langs landets travleste trafikårer via internettet kunne tjekke, hvor meget støj de bliver udsat for.

De første, der vil kunne udnytte den nye funktion, bliver københavnerne - og planlægningen af det kommende støjkort over København er allerede i fuld gang.
Inden nytår regner Miljøstyrelsen med at være klar med en vejledning til de ansatte i stat, amter og kommuner, der skal stå for kortlægningen.

Støjkortet skal være klart i 2007 og bliver det første af sin art herhjemme. Når det er færdigt, vil borgerne kunne gå ind på hver kommunes hjemmeside og se, hvor meget støj de lægger øre til i deres byområde - eller måske der, hvor de overvejer at flytte hen.
Støjkortet kommer til at omfatte støj fra både veje, jernbaner, lufthavne og virksomheder.

Kilde: Ritzau