december 22, 2011

Støjforurening truer fisk

Share

Støjforurening truer fisk

Fisk trues af det stigende menneskeskabte støjniveau under havets overflade.

Det siger forskere, der har studeret hvordan forskellige fiskearter bliver påvirket af menneskeskabtstøj fra boreplatforme, skibstrafik og sonarer.

Der er nemlig ikke spor stille under vandet. De fleste fisk har en udmærket hørelse og bruger lyd aktivt. Derfor kan det stigende støjniveau under vandet have alvorlige konsekvenser for fiskenes evne til at overleve, kommunikere og undgå rovfisk.

Tidligere undersøgelser har ofte fokuseret på støjens betydning for havpattedyr som hvaler og sæler, men rumlen fra motorer og industri på havet påvirker også helt almindelige fisk.

Bl.a. viser undersøgelser, at sild, torsk og blåfinnet tun flygter fra støj og er dårligere til at danne stimer i støjfyldte områder.
Ud over at have indflydelse på, hvor fiskene opholder sig, kan støjforurening forhindre fiskene i at reproducere sig og holde dem fra de foretrukne gydepladser.

Det er forskere fra Holland, Tyskland og USA, der står bag undersøgelsen. De har indtil videre undersøgt over 800 forskellige fiskearter, der alle havde en hørelse – enten gennem et indre øre eller gennem den linje, der løber langs siden af fisken.

Forskerne understreger dog, at støjen ikke er en trussel i samme målestok som fiskeri og andre miljøfaktorer, men at ingen af truslerne kan ses isoleret.

”Enhver form for negativ konsekvens af menneskeskabt støj kommer oveni fiskeriet, og tilsammen kan det betyde en langt mere kritisk situation for nogle arter,” siger Dr. Hans Slabbekoorn fra Leiden Universitet i Holland.
”Men fænomenet bliver skjult af, at lydene under vandet er svære at høre for mennesker, der lever i luft.”

Kilde: www.bbc.co.uk, 01/06/2010