december 06, 2011

Støjende operationsstuer giver infektioner

Share

Patienter, der bliver opereret på stuer med megen støj har højere risiko for infektioner. Det viser ny undersøgelse.

For megenstøj på operationsstuen går ud over hygiejnen. Det viser en ny undersøgelse, der dokumenterer en sammenhæng mellem støjen og kirurgiske infektioner.

Undersøgelsen er baseret på 35 maveoperationer under forskellige forhold, hvor lydniveauet blev målt hvert sekund.
Undersøgelsen blev kombineret med en efterfølgende spørgeskemaundersøgelse til operationsholdet og infektionstallene hos de opererede en måned efter operationen.

Ud af de 35 opererede, blev seks patienter ramt af infektioner i forbindelse med operationen. Når der blev taget højde for operationernes varighed og andre faktorer, viste undersøgelsen en klar sammenhæng mellem lydniveauet og risikoen for infektion.

”Der er en klar sammenhæng mellem støjniveauet under operationen og antallet af infektioner. Det kan skyldes manglende koncentration eller stressede omgivelser og kan derfor være et parameter, som man kan bruge til at vurdere hvordan et operationshold agerer,” hedder det i rapporten.

Dr. Guido Beldi fra Bern Universitet i Schweitz har stået bag undersøgelsen. Han understreger, at der også er et samfundsøkonomisk aspekt af opdagelsen.

”Infektioner kan betyde at patienter skal tilbringe flere uger på hospitalet, hvilket kan gøre udgifterne ved indlæggelsen meget højere.”

”Den tydelige sammenhæng mellem infektionerne og støjniveauet i operationsstuerne kan kun betyde en forbindelse mellem støjniveau og koncentrationsevne. Det får konsekvenser for det kirurgiske resultat.”

Kilde: Belfast Telegraph, 01/06/2011