september 12, 2013

Støjende jobs truer dem med nedsat hørelse

Share

Støj på arbejdspladsen kan være ekstra belastende, hvis du har nedsat hørelse. Arbejdet er mere anstrengende, og du bliver hurtigere træt end dem med normal hørelse. Det viser resultaterne af en svensk undersøgelse.

Den svenske undersøgelse har vist, at støjende jobs er en risikabel forretning for personer med nedsat hørelse. Alene i Sverige er 800.000 mennesker berørt af dette.

Personer med nedsat hørelse er mere påvirket af støj end tidligere antaget. Lærere, sundhedspersonale og andre erhverv, hvor det er vigtigt at være i stand til at høre er særligt ramt. Personer med nedsat hørelse kan blive trætte og meget hurtigere stresset end dem med normal hørelse - især under og efter arbejdet.

Undersøgelsen viste blandt andet:

• Personer med nedsat hørelse laver lige så meget arbejde som dem med normal hørelse, men de ofte bliver mere trætte.

• Personer med nedsat hørelse oplever generelt, at deres arbejdsopgaver er mere anstrengende end for dem med normal hørelse.

• Fag, hvor hørelse spiller en væsentlig rolle, er mere udsatte end andre. Dette er især hos lærere og sundheds-og plejepersonale.

• At et støjende arbejdsmiljø er mere anstrengende, når de løser matematiske opgaver eller træffe beslutninger, der er baseret på matematiske beregninger.

Vores korttidshukommelse og vores evne til at huske information spiller en vigtig rolle i de fleste jobs. Men uanset hvor godt det virker, vil nedsat hørelse altid betyde en ekstra belastning.

Sundhedsspørgsmål

"Resultaterne viser meget klarere end tidligere, hvor anstrengende det kan være at lytte for dem, der også er nødt til at fortolke lyde. Sprog kan også være forvrænget ved høreapparater og andre enheder," siger Björn Lyxell, professor i psykologi og vicerektor ved Linnaeus Centre HEAD i Linköping, Sverige, og en af de førende forskere bag undersøgelsen.

"De fleste af vores testpersoner evaluerede deres fysiske arbejdspræsentation lavere end en gruppe med normal hørelse. Dette gælder også for personer med en forholdsvis lille nedsat hørelse," siger læge og audiolog Håkan Hua, der har arbejdet med forskerholdet.

Håkan Hua konkluderer også, at folk med nedsat hørelse oplever, at de har et dårligere helbred generelt.

Undersøgelsesgruppe bestod af lærere, personal fra daginstitutioner, industriarbejdere, administratorer, receptionister og sundheds-og plejepersonale.

www.hear-it.org 07/01/2013