december 29, 2011

Støjende arbejde giver høreproblemer

Share

At arbejde i årevis i støjende omgivelser øger risikoen for høretab og tinnitus dramatisk. Det bekræfter en stor britisk undersøgelse.

Undersøgelsen omfatter næsten 13.000 britiske mænd og kvinder i forskellige erhverv, blandt andet i forsvaret. Risikoen for alvorlige høreproblemer bliver mere end fordoblet efter fem år med et støjende arbejde.

Undersøgelsen viste, at mange flere mænd end kvinder arbejder i støjende omgivelser. Kun tre procent af kvinderne mod 16 procent af mændene havde arbejdet mere end 10 år i støj.

Samtidig viser andre undersøgelser, at mænd er mere følsomme overfor høreskader end kvinder. I gruppen af mænd, der har arbejdet 10 år eller mere i støjende omgivelser, optræder høreproblemer 3,8 gange så ofte som hos mænd, der ikke arbejder i støj. Kvinder, der har arbejdet mange år i støj er "kun" godt dobbelt så ofte udsat for høretab som deres medsøstre med mindre støjende job.

For både mænd og kvinder gælder det, at har man arbejdet mere end fem år i støjende omgivelser, er risikoen for at tinnitus dobbelt så stor som hos andre.

Man kan nedsætte risikoen for høretab og tinnitus ved altid at beskytte sine ører med høreværn.

Kilde: www.hear-it.org