december 27, 2011

Støjdæmpende asfalt er en succes

Share

Vejdirektoratet lægger støjdæmpende asfalt på en ny hovedlandevej ved Herning efter vellykkede forsøg på Sjælland.

På Køge Bugt Motorvejen har den nye støjreducerende tyndlagsbelægning bestået testen med glans. Derfor har Vejdirektoratet besluttet at videreføre forsøgene ved Herning. Seniorforsker ved Vejteknisk Institut, Hans Bendtsen, er tilfreds med resultatet af forsøgene, som er et dansk-hollandsk forskningssamarbejde:

“Det er klart, at der skal flere undersøgelser til, men som det ser ud nu tyder alt på, at denne type asfalt er fremtiden inden for støjreduktion, set i forhold til mest mulig støjdæmpning for pengene."

Der indgår omkring 10 belægninger i forsøget. De fleste af forsøgsbelægningerne blev udlagt i august 2006. Planen er, at fortsætte målingerne i de kommende år for at undersøge om belægningernes bevarer støjreduktionen.

Kilde: Jyllands-Posten