maj 23, 2013

Støj påvirker helbredet hos tyske lærere

Share

Støj påvirker helbredet hos tyske folkeskolelærere. Det er især ældre lærere, der er mest berørt, viser en tysk undersøgelse.

Empirisk forskning viser, at børn og lærere i de tyske grundskoler er udsat for betydelige lydniveauer mellem 65 og 87dB (A) og peak lydniveauer 100dB (A), hvilket kan føre til høretab og psykiske problemer. Undersøgelsen viste, at lærerne oplever de højeste lydniveauer i skolegården, korridorer og klasseværelser. 68% af lærerne svarede, at de er generet af støjen. Lærere over 45 år i særdeleshed lider af søvnforstyrrelser (44%) og 90% af de fuldtidsansatte er trætte og udmattede om aftenen.

Stigning i klager

Arbejdet er bedømt som fysisk og mentalt anstrengende af 51% af hele testgruppen og 81% af de ældre lærere rapporterer en betydelig stigning i klager over støj med stigende års professionel aktivitet. Arbejdsrelateret støj kan bidrage til fysiske og psykiske problemer hos lærere samt høretab. Resultaterne er baseret på et spørgeskema med 13 målrettede spørgsmål om støj og følsomhed over for støj uddelt til lærere i alderen mellem 25 og 64 år hos fem forskellige folkeskoler i Køln. Undersøgelsen omfattede yngre og ældre lærere med deltids-og fuldtidsjob.

Kilde: www.hear-it.org