Støj på tekniske skoler

Share

Støj på tekniske skoler

Målinger fra 2002 viser, at der er mere larm på tekniske skoler end i andre undervisningsinstitutioner - sågar mere støj end i svømmehaller.
Både ansatte og elever på tekniske skoler risikerer at få høreskader, fordi lydniveauet er for højt.
Støjen i værksteder og fællesarealer på tekniske skoler ligger over 85dB, som er det maksimalt tilladte uden høreværn i industrien!
Det er derfor nødvendigt for de tekniske skoler at gøre noget for at dæmpe støjen. Det mest effektive er at dæmpe ved støjkilden - for eksempel en larmende maskine. Er det ikke muligt, kanakustikken i rummet forbedres ved at dele rummet op eller anvende dæmpende materialer.