december 27, 2011

Støj på havet et overset problem

Share

Danmark halter bagefter med at implementere EU-regler om begrænsning af støj på havene. Konsekvenserne for havets dyreliv kan være alvorlige.

Kort efter en større NATO-øvelse i Skagerrak for to år siden, strandede 70 marsvin ved Klitmøller. Om der er en direkte sammenhæng er svært at påvise, men eksperterne er enige om, at menneskeskabt støj på havet kan forstyrre havpattedyr og i nogle tilfælde føre til dødsfald.

EU har udarbejdet regler for miljøbeskyttelse – herunder også støjbegrænsning – på havene, men Danmark har ikke gennemført dem alle endnu. Det fik i sommer EU-kommissionen til at true Danmark med et sagsanlæg, hvis ikke der blev strammet op. Dengang blev der gennemført 27 lovændringer for at leve bedre op til EUs krav.

Efter et samråd i Folketingets Miljøudvalg i tirsdags, erkender Miljøminister Connie Hedegaard (K) dog, at der stadig er store huller.

F.eks. bliver miljøeksperter som regel ikke hørt, før forsvaret gennemfører støjende øvelser til søs.

I oktober måned var det således op til Energistyrelsen at give tilladelse til, at to ton sprængstof blev detoneret til havs – heraf blev 300 kg bragt til sprængning i nærheden af beskyttede sæler ved Samsø.

Miljøministeren lover, at regeringen er på vej med opstramninger omkring, hvem der giver godkendelse til sprængninger på havet.

Kilde: www.politiken.dk 17/01/2007