Støj på arbejdspladsen

Share

Der er støj på alle arbejdspladser. Det kan være alt fra telefoner, computere, børn i en vuggestue, børnehave eller skole, maskiner og redskaber.
I Danmark er der fastsat en støjgrænse på 85 dB. Det er den belastning, et gennemsnitligt voksent øre kan tåle i otte timer uden at tage skade.

Vær alligevel opmærksom på faresignaler. Det kan være træthed, stress eller ringen, susen og hyletoner i ørene.
Ikke alle steder er det muligt at dæmpe støjen permanent og effektivt, og derfor er det vigtigt at bruge høreværn for at beskytte sin hørelse.
Gode råd om støj på arbejdspladsen