december 07, 2011

Støj og kemikalier er en farlig blanding

Share

Spansk undersøgelse har set på konsekvenserne af støjende arbejde, giftige dampe og høretab.

Det er forskere fra universitetet i Zaragoza, der bl.a. hartestet hørelsen på 558 metalarbejdere for at undersøge effekterne af et støjfyldt arbejde, hvor de ansatte samtidig arbejder med forskellige skrappe kemikalier.

En af de ting, undersøgelsen viser, er, at de, der dagligt arbejder med kemikalier til metalforarbejdning og som bliver udsat for højstøj, ikke pådrager sigstøjskader i samme tempo som de, der ikke arbejder med kemikalier.

Til gengæld får de arbejdere, der arbejder i støj samtidig med at de indånder svejsedampe, hurtigere ethøretab.

”Et af de problemer, vi kunne observere for svejserne var, at det beskyttelsesudstyr, de brugte var udmærket til at dæmpe støjen, men det beskyttede ikke mod de giftige dampe,” siger Juan Carlos Conte, der er hovedforfatter bag undersøgelsen.

De, der arbejdede med giftige kemikalier, brugte avancerede åndedrætsværn samtidig medhøreværn - og det er formentlig årsagen til det forsinkede høretab.

Kilde: www.hear-it.org