december 29, 2011

Støj kan give fostre høreskader

Share

Støj kan give fostre høreskader

Lavfrekvent støj kan trænge gennem væv og væske hos gravide kvinder og påvirke det ufødte barns høreorgan. Høresansen udvikles i sidste halvdel af graviditeten, og dyreforsøg har vist, at kraftig lydpåvirkning i denne periode kan føre til nedsat hørelse hos afkommet.
Konklusionerne støttes til dels af undersøgelser hos gravide kvinder. Andre undersøgelser viser en sammenhæng mellem høj støj i graviditeten og nedsat fødselsvægt.

Det er blot en af mange følgevirkninger, som Arbejdsmiljøinstituttet omtaler i sin nye rapport "Helbredseffekter af støj i arbejdsmiljøet".

I forbindelse med den nye rapport holder instituttet to dialogmøder om støj i arbejdsmiljøet.
Den 14. juni kl. 13 - 16 på Arbejdsmarkedsinstituttet, Lersø Parkalle 105, 2100 København Ø og 21. juni kl. 13 - 16 i Studenternes Hus (Mødelokale 2) på Århus Universitet, Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C.

Hent rapportenher.
eller bestil rapporten iArbejdsmiljøbutikken