december 23, 2011

Støj i skolen hård ved elevernes ører

Share

Støj i skolen hård ved elevernes ører

Der er alt for meget støj i skolerne. Det viser en undersøgelse fra Sverige. Børnene bliver trætte, stressede og får svært ved at fokusere. Det går ud over indlæringsevnen, lyder advarslerne.

I gennemsnit bliver skolebørn udsat for støjpåvirkninger på mellem 65 og 75 dB på en almindelig skoledag. Det viser en undersøgelse fra den svenske by Uppsala, hvor støjen i skolerne er blevet målt over 150 dage. Nogle dage oversteg støjen 80 dB, hvilket er støjgrænsen for brug afhøreværn i industrien i Sverige.

For megetstøj i skolerne dræner eleverne for energi. Det gælder især for bør, der allerede har ethøretab.

”Børn med høretab har væsentligt større problemer med at følge med i sådan nogle omgivelser,” siger Robert Wålinder, der er forsker ved Arbets och Miljömedicin i Uppsala.

Nogle børn går direkte hjem og lægger sig til at sove på grund af udmattelse. Andre følgevirkninger af støjen er forhøjet blodtryk og ophobning af stress-hormoner.

I en af klasserne lavede man et forsøg, hvor børnene fik udleveret høreværn når de skulle arbejde på egen hånd i klasseværelset. En anden løsning er at sørge for bedre akustik i klasseværelserne ved at bruge lyddæmpende materialer og møbler.

Den måde børnene opfører sig på i klassen har også stor betydning. Mange børn, der taler i munden på hinanden med hævede stemmer forværrer støjgenerne i klasseværelset alvorligt.

Kilde: www.hear-it.org