december 27, 2011

Støj i klasseværelser et globalt problem

Share

Støj i klasseværelser et globalt problem

Alt for megen larm og uro der, hvor børn bliver undervist og skal lære nyt, er en stor gene. Mange steder er støjen så voldsom, at børnene risikerer høreskader.

To nye undersøgelser fra hver sin del af verden viser, at støjproblemer i skolerne, som vi kender det fra Danmark ikke er et ualmindeligt problem.

En undersøgelse foretaget af den spanske forbrugerorganisation OCU har set nærmere på støjen i ti skoler i hovedstaden Madrid. Resultatet viste, at lydniveauet udenfor klasserne lå på mellem 53 og 76 dB
i undervisningstiden.

Indenfor i klasselokalerne overskred syv af de ti skoler den maksimale tilladte støjgrænse på 40 dB, som er fastsat af de spanske myndigheder. Skulle skolerne overholde Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger på maksimalt 35 dB, ville ni af de ti skoler ikke leve op til kravene.

På den anden side af jorden har forskere ved universitetet i Santiago i Chile lavet en lignende undersøgelse blandt hovedstadens skoler. Her var støjen endnu mere voldsom.

Støjniveauet var over 50 dB – af og til helt op til 60 dB.
40 procent af eleverne gav udtryk for, at de ofte havde besvær med at høre hvad læreren sagde på grund af støjen. I hver anden skole var gennemsnitsstøjen ved målingerne 70 dB.

WHO anbefaler et maksimalt støjniveau på 35 dB i skoler. Som tommelfingerregel bør støjen udendørs ikke være kraftigere end 45 dB om natten og 55 dB om dagen. Støj på mellem 60 og 65 dB vil af de fleste opfattes som ubehagelig.

Kilde: www.hear-it.org