december 22, 2011

Støj i hjemmet irriterer to ud af tre danskere

Share

Støj i hjemmet irriterer to ud af tre danskere

To ud af tre danskere bliver generet af uønsket støj i hjemmet. Det viser en ny undersøgelse.

Støjundersøgelsen, der er foretaget af FDB for magasinet Samvirke, viser, at 65 procent af alle danskere bliver generet af uønsket støj, når de er hjemme. For mere end hver tiende er støjen et dagligt problem.

Den meste udbredte støjkilde er de mennesker, der bor rundt om os.
56 procent af deltagerne i undersøgelsen nævner naboer og andre mennesker som den hyppigste årsag til støjen.

40 procent bliver generet af støj fra trafik.

Hver fjerde har forsøgt at gøre noget for at mindske støjen i hjemmet ved at isolere, lægge tæpper på gulvet og lignende. Lige så mange giver i undersøgelsen udtryk for, at de decideret savner stilhed i hverdagen.

magasinet Samvirkes hjemmeside kan du blandt andet finde en række gode råd til, hvordan du fjerner støjen i hjemmet.

Kilde: Samvirke, oktober 2010