Støj i folkeskolen

Share

Det er hårdt for ørerne at skulle undervise 25-30 elever i et klasselokale. Og det bliver ikke mindre hårdt af, at akustikken i mange skoler - gamle som nye - ofte ikke er særlig god.

Flere undersøgelser dokumenterer, hvordan både lærere og elever påvirkes negativt af støj.

For eleverne medfører det træthed og indlæringsbesvær - og for lærerne medfører det ofte høretab, ligesom trætheden kan føre til irritation og en følelse af udbrændthed i en tidlig alder.

En undersøgelse (det såkaldte Bremen-studie) viser, hvordan dårlig akustik påvirker lærerne, der i dårlige lydmiljøer har 10 ekstra pulsslag i minuttet.

Den bedste måde at komme generende støj i skolerne til livs, er at få iværksat støjdæmpende foranstaltninger som akustiklofter og lignende, der kan mindske efterklangstiden i lokalet - samtidig med at dæmpe støjkilder som skrabende stoleben med filtdupper.

Gruppearbejde og elevcentreret arbejde er ligeledes mindre støjende end gammeldags tavleundervisning.