Støj i eget hjem

Share

11/02/2004:

Kære brevkasse
Umiddelbart kan emnet lyde mærkeligt - hvorfor skulle der være nogen regler
for hvor meget man må støje i sin egen stue?
Landet ligger nu sådan, at vi for et års tid siden flyttede ind i en
splinterny lejlighed, som vi er meget glade for.
Problemet er bare, at jeg føler mig at stresset af det konstante lydniveau
som er i huset. Mere specifikt drejer det sig om ventilationsanlægget, som
fortager en konstant udsugning i køkkenet. Det er fint nok, problemet er
bare, at vores stue og køkken er i samme rum og alle værelser grænser op til
køkkenet så man kan stort set konstant kan høre ventilationen.
Er der nogen grænser for hvor meget sådanne anlæg må støje indendørs ? Jeg
ved, at Miljøbeskyttelsesloven sætter grænsen for støjniveauet for vejanlæg
i forhold til tilstødende boligområder på 55 dB, men gælder der lignende
regler for anlæg indendørs ? Jeg kunne jeg godt tænke mig at få lavet en
støjmåling, kan man det?
Med venlig hilsen
Ida Bode

Kære Ida Bode.

Mange tak for dit spørgsmål til hoerelse.info og undskyld ventetiden.
Støj fra ventilationsanlæg (herunder også emhætter og ventiler i køkkener) i nye lejligheder er omfattet af Bygningsreglementet fra 1995s krav til støjniveau og installationer. (BR-95, kapitel 9.2.4. stk. 2)
Tekniske installationer må ikke give et støjniveau i beboelsesrum og køkkener på mere end 30 dB.
Ejendommen bør kunne oplyse om der er foretaget kontrolmålinger af støjniveauet i lejligheden inden ibrugtagning.

Ønsker du at klage over støjniveauet, anbefaler vi at du tager kontakt til ejendommens administrator eller kommunens byggeafdeling.

Vi håber du kan bruge svaret til noget - ellers er du meget velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen
hoerelse.info