december 27, 2011

Støj fra menneskelig aktivitet skader arbejdsmiljøet

Share

Ringende telefoner. Talende kolleger. Legende børn. Alle afgiver de en form for støj, som generer flere og flere i arbejdsmiljøet.

En ny rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) viser, at det ikke kun er indenfor byggeriet og jern- og metalbranchen, at støj skader. Også pædagoger og lærere er nu så ramt af støjgener, at det ofte fører til sygefravær og tidligt arbejdsophør.

70 procent af de kvindelige lærere og 62 procent af de mandlige lærere melder, at de føler sig generet af støj på arbejdspladsen. I 1990 var de tilsvarende tal 44 og 33 procent.

Støjen stammer i disse brancher fra menneskelig aktivitet og ikke fra maskiner med mere. Alligevel fører generne i flere og flere tilfælde til symptomer som hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. En konsekvens kan også være, at man er mindre tilfreds med sit job, og at engagementet i arbejdet daler.

Støjniveauet i institutionerne er sjældent over 80 dB. Alligevel melder mange pædagoger om høretab, tinnitus og lydoverfølsomhed. Årsagen hertil er endnu uklar.

Kilde: www.ami.dk