marts 22, 2012

Støj forstyrrer plantevækst

Share

Støj forstyrrer plantevækst

Menneskeskabt støj forandrer fuglenes sang og gør det svært for visse rovdyr at jage. Nu viser det sig at støj også påvirker plantevæksten.

 

Et hold af amerikanske forskere har fundet ud af, at menneskeskabt støj påvirker hvordan de dyr opfører sig, der sørger for at sprede pollen og befrugte planter.

Det kan betyde, at naturen kommer til at ændre sig – særligt i forhold til den naturlige udbredelse af langsomt voksende træer.

Forskerne lavede et forsøg i et område i New Mexico, hvor der både er skov, trafikstøj og kunstigt lys.

I det første af to forsøg havde forskerne fokus på fugle, som er særligt følsomme overfor støj, fordi deres kommunikation er meget afhængig af akustiske forhold.

Ved at sætte kunstige blomster med sukkervand i stedet for nektar op i støjende og stille områder, kunne forskerne overvåge, hvor meget nektar de besøgende kolibrier drak.

Det viste sig, at industriel støj fik antallet af besøgende kolibrier til at femdobles i forhold til de mere stille områder. Formentlig fordi støjen gør, at kolibriens naturlige fjender holder sig væk.

I et andet forsøg spredte forskerne fyrrekogler under 120 forskellige træer i skoven og overvågede stederne med kameraer, så de kunne se, hvilke dyr der spiste koglerne; mus, jordegern, egern, fugle og kaniner.

Mus foretrak de støjende områder – og det kan være dårligt nyt for træerne. For frø overlever ikke at komme gennem fordøjelsessystemet på en mus.
Til sammenligning gemmer kratskaden tusindvis af frø under jorden. En del af dem ender med at spire og blive til nye træer.

”Færre frø i støjende områder kan ende med at betyde færre træer, men fordi fyrretræer vokser så langsomt, går der mange år før konsekvenserne bliver åbenlyse,” siger Dr. Clinton Francis, der har været leder af undersøgelsen.

Kilde: www.bbc.co.uk, 21/03/2012