december 22, 2011

Støj får hvaler til at råbe under vand

Share

Støj får hvaler til at råbe under vand

Stigende menneskeskabt støjforurening i verdenshavene får hvaler til at synge højere.

Når mennesker skal kommunikere under støjende omgivelser, forsøger vi at råbe for at gøre os forståelige, medmindre støjen er så voldsom, at vi helt opgiver at kommunikere med lyd.
Ny forskning viser, at nordatlantiske hvaler reagerer på samme måde. De synger højere for at overdøve anden lyd i havene.

Ved at overvåge en gruppe på 14 rethvaler – syv hanner og syv hunner – ud for Canadas kyst, opdagede en gruppe forskere, at hvalerne sang højere, desto mere voldsom baggrundsstøjen var.

Rethvaler er en af de mest truede hvalarter, de lever fortrinsvis i områder ud for den canadiske og østamerikanske kyst, hvor der er megen kommerciel skibstrafik.

Hvalerne lever i en verden, hvor de er helt afhængige af lyd og akustik.

Jo mere baggrundslyd der er i vandet, jo mere sandsynligt er det, at hvalerne vil forblive i nærheden af hinanden. På den måde bliver det område, hvor hvalerne lever og formerer sig, mindre.

Kilde: Los Angeles Times, 08/08/2010