december 27, 2011

Støj et stigende problem i Tyskland

Share

Tre ud af fire tyskere er generet af støj.

De konstant stigende støjproblemer har alvorlige konsekvenser. I Tyskland er der i omegnen af 15 millioner mennesker medhøretab ifølge det tyske akustikselskab (Deutsche Gesellschaft für Akustik). Antallet af midaldrende mennesker, der mister hørelsen, er støt stigende.

En undersøgelse, selskabet har offentliggjort viser følgende:

  • 18 procent af den tyske befolkning føler sig kraftigt påvirket af trafikstøj
  • Hver sjette tysker er udsat for konstant trafikstøj over 65dB, hvilket blandt andet øger risikoen for et hjerteanfald betydeligt
  • Fire procent generes voldsomt af støj fra industien
  • Seks procent generes voldsomt af støj fra flytrafik – især om natten
  • Seks en halv procent er generet af støj fra det kvarter de bor i
  • 14 procent af den tyske befolkning har et høretab. Antallet af unge med nedsat hørelse er konstant stigende
  • Tre millioner tyskere lider aftinnitus. Antallet er stigende
  • Høreskader er den mest almindelige arbejdsskade

Akustikselskabet anslår, at det tyske samfund mister 170 millioner Euro (knap 1,3 milliard kr.) i tabte indtægter på grund afhøreproblemer.

Kilde: www.hear-it.org